โครงการการสร้างทางเลือกเพื่อการย้ายถิ่นที่ปลอดภัย

เป็นโครงการที่ทำงานในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ภายใต้งานด้านการช่วยเหลือและป้องกันการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ของเด็กและผู้หญิงชาวกัมพูชา   เน้นการป้องกันเด็กเยาวชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ที่ประเทศต้นทางโดยร่วมมือกับโรงเรียนตามแนวชายแดนประเทศกัมพูชา  กรุงปอยเปต จัดสอนหลักสูตรการย้ายถิ่นที่ปลอดภัยในโรงเรียนชายแดนกัมพูชาผ่านการลงนามความร่วมมือ(MOU) 3 ฝ่าย

โรงเรียนนำร่อง  2 แห่ง    ศูนย์การศึกษาเขตพื้นที่กรุงปอยเปต  ประเทศกัมพูชา  และสมาคมเพื่อการพัฒนาสิทธิมนุษยชนและสิทธิผู้หญิง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว(ประเทศไทย) และผู้ว่ากรุงปอยเปต เป็นสักขีพยานในการลงนาม

การลงนามความร่วมมืสอนเด็กเพื่อไม่เสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์

สอนหลักสูตรการย้ายถิ่นที่ปลอดภัยให้นักเรียนในกัมพูชาเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อการค้า

งานด้านการช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์

สมาคมฯร่วมมือกับปคม.นำพ่อของเหยื่อชาวกัมพูชาพบลูกสาวในระหว่างการเข้าช่วยเหลือในไร่บนภูเขาจ.ประจวบฯ

ร่วมมือกับปคม.วางแผนช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ชาวกัมพูชา

เหยื่อค้ามนุษย์ชาสกัมพูชาที่สมาคมฯเข้าช่วยเหลือที่จ.ระยอง

สมาคมฯจัดอบรมสร้างอาสาสมัครเฝ้าระวังการค้ามนุษย์ชาวกัมพูชา

สภาพความเป็นอยู่ของชาวกัมพูชาที่สมาคมลงไปทำงาน

เด็กช่วยกันเตรียมพื้นที่เพื่อทำห้องสมุดขนาดเล็กในโครงการการย้ายถิ่นที่ปลอดภัย(ก่อนหน้านี้ไม่มี)

หลังจากสมาคมฯมีโครงการฯในกัมพูชาเด็กมีห้องสมุดโดยเราได้รับบริจาคคอมพิวเตอร์มือสองให้เด็กได้ใช้ประโยชน์

Donor

Global Fund for Women