Donate

ท่านสามารถร่วมทำงานเพื่อสังคมกับเราโดย

1. บริจาคเงิน
ชื่อบัญชี : สมาคมเพื่อการพัฒนาสิทธิมนุษยชนและสิทธิผู้หญิง
ธนาคารกรุงเทพ สาขาลาดพร้าว 101
หมายเลขบัญชี : 021-7-082-783

หมายเหตุ หากต้องการหลักฐานการบริจาคโปรดติดต่อสมาคมฯ

2. บริจาคสิ่งของ
เพื่อนำไปทำห้องสมุดโรงเรียน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ชั้นหนังสือ ตลอดจนหนังสือที่เหมาะสำหรับเยาวชน

ติดต่อสอบถามได้ที่
เบอร์หมายเลข 081-626-6216 หรือ 082-463-7330