ติดต่อเรา

สมาคมเพื่อการพัฒนาสิทธิมนุษยชนและสิทธิผู้หญิง

ที่อยู่: 1770(220) ซอย ลาดพร้าว 101 ถนนลาดพร้าว แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ  กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์: 02-7314358        โทรสาร: 02-7315218

อีเมล์: ngosword@gmail.com

เว็บไซต์: awardassociation.org